Välkommen till Tumali Care
Vi föds och förhoppningsvis lever vi ett liv fullt med kärlek, omtanke och respekt.
Beroende på DNA, händelser i livet, socialt arv och skyddsnät, får vi djupa sår eller går kanske relativt oskadda genom livet.
Varje kropp bär på sin egen historia.
Stresshantering, Masgutova-metoden (MNRI®) och sensomotorisk träning.
Barn och vuxna med bland annat koncentrationssvårigheter, neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, ADD, Asberger, autism-spektrat), läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, extrem blyghet och andra utmaningar upplever att de har blivit gladare, tagit konflikter på ett hälsosammare sätt, sover bättre och framför allt har klienten fått en större förståelse för kroppens möjligheter. Tumali Care tar även emot personer med trauman, posttraumatisk stress (PTSD), panikångest, adopterade barn, ungdomar och "hemmasittare".

Vintern 2019 medverkade Tumali Care i Sofias Änglar. Smilla, svårt sjuk i PANS fick hjälp av produktionen och genom dem, har jag hjälpt Smilla med motorik som gått förlorad pga sjukdomen. Jag har jobbat med Sensomotorisk träning i kombination med Masgutovametoden. Smärtan och stressen har jag bearbetat med Trauma Recovery MNRI® och Tactile System Integration MNRI® (Se hela programmet på Dplay, säsong 12, avsnitt 6)
Kort klipp från Sofias Änglar*

Varför ska du boka tid hos just Tumali Care?
Med mångårig erfarenhet av stresshantering och sensomotorisk träning, strävar Linda mot att hitta nycklarna till ditt bästa mående.
Du får god tid för samtal, frågor och tid för återhämtning efteråt. Du får också ett personligt utformat träningsschema, uppföljande mail och ni diskuterar sedan fram en plan för hur du som person eller familj ska lägga upp träning och återbesök på bästa sätt.
Linda har en helhetssyn och kopplar in naprapat,  näringsterapeut, akupunktör, fysioterapeaut eller kinesiolog vid behov.
Hon har även ett nära samarbete med flertalet andra sensomotoriska tränare. Personkemin är viktigast, enligt henne.
Som adopterad, intresserar hon sig för de första levnadsårens betydelse för barn. Av egen erfarenhet, möten och många samtal ser hon behovet av att jobba med adopterade för att minska stressen. Rädslan och skuldkänslan är komplex och barnet kan många gånger känna sig väldigt ensamt trots att föräldrarna gör allt i sin makt för att motverka känslan att vara annorlunda.
-Att möta en adopterad vuxen kan ibland underlätta då det osagda men uppenbara känns tryggt.

Susanne Wolmesjö vidareutbildade ett antal sensomotoriska tränare och vi jobbar nu aktivt med Masgutovametoden, MNRI®. Metoderna syftar till att gå in på djupet och aktivt jobba neurofysiologiskt med orsak och stresspåslag.

Tillsammans hittar vi strategier och träningsformer som passar just dig.
Alla är olika med olika förutsättningar
Med värme,
Linda

Medlem i Sensomotorik Sverige, föreningen för Sensomtoriska reflexpedagoger:
www.sensomotorik.nu

*Kanal 5 äger rättigheterna till avsnittet men klippet är skapat av produktionen på kanal 5 åt Tumali Care.

----------------------------------
Jag botar inga sjukdomar.
Observera att metoderna jag jobbar med inte ska ses som en ersättning för traditionell läkarhjälp,
utan fungerar som ett komplement till den traditionella vården.

Jag behandlar ej personer som har en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada
är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.

Ej avbokad tid 24 timmar innan bokad tid, debiteras fullt.