Välkommen till Tumali Care

Vintern 2019 medverkade Tumali Care i Sofias Änglar.
Smilla, svårt sjuk i PANS fick hjälp av produktionen och genom dem, hjälpte jag Smilla med bl. a. motorik som gått förlorad p.g.a. sjukdomen. Jag jobbade med Sensomotorisk träning i kombination med Masgutovametoden. Smärtan och stressen bearbetades med Trauma Recovery MNRI® och Tactile System Integration MNRI®
(Se hela programmet på Dplay, säsong 12, avsnitt 6)

Kort klipp från Sofias Änglar*

Susanne Wolmesjö
vidareutbildade ett antal sensomotoriska tränare och vi jobbar nu aktivt med Masgutovametoden, MNRI®. Metoderna syftar till att gå in på djupet och aktivt jobba neurofysiologiskt med orsak och stresspåslag.

Barn och vuxna med bland annat koncentrationssvårigheter, neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, ADD, Asberger, autism-spektrat), läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, extrem blyghet och andra utmaningar upplever att de har blivit gladare, tagit konflikter på ett hälsosammare sätt, sover bättre och framför allt har klienten fått en större förståelse för kroppens möjligheter.
Tumali Care tar även emot personer med trauman, posttraumatisk stress (PTSD), panikångest, adopterade barn, ungdomar och "hemmasittare".

Tillsammans hittar vi strategier och träningsformer som passar just dig.
Alla är olika med olika förutsättningar
Med värme, Linda
Ordförande i Sensomotorik Sverigeföreningen för Sensomotoriska reflexpedagoger i Sverige, Finland, Norge och Tyskland.
Tränare i Sollentuna backhopparklubb

www.sensomotorik.nu
www.masgutovamethod.eu

*Kanal 5 äger rättigheterna till avsnittet men klippet är skapat av produktionen på kanal 5 åt Tumali Care.

----------------------------------
Jag botar inga sjukdomar.
Observera att metoderna jag jobbar med inte ska ses som en ersättning för traditionell läkarhjälp,
utan fungerar som ett komplement till den traditionella vården.

Jag behandlar ej personer som har en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada
är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.

Ej avbokad tid 24 timmar innan bokad tid, debiteras fullt.