Sensomotorisk träning
Sinnen och motorik måste samverka
 för att vi ska kunna utvecklas och uppleva vår omvärld. Denna utveckling sker vanligtvis spontant och naturligt hos barn.
Alla människor föds med en uppsättning primitiva reflexer i kroppen.
Reflexer är rörelser som vi gör ofrivilligt och omedvetet. Hos spädbarn avlöser de varandra och ser till att de ålar, kryper, reser sig upp, går och springer. När de kan kontrollera sina rörelsemönster har högre nivåer i hjärnan kopplats in. Sedan tränar de sig tills detta sker automatiskt.
Kvarvarande primitiva reflexer.
Om rörelserna inte automatiserats, och hjärnans högre funktioner ännu inte tagit över, kommer reflexresterna att påverka personens rörelsemönster. Personen kan inte styra sin kropps rörelser. De blir lätt trötta och får så fullt upp med att kontrollera sin kropp (t ex att sitta stilla) att de får svårt att koncentrera sig på inlärning, eller också blockerar reflexmönstren vidare utveckling. (Kortad text från www.allasinnen.se)
Några vanliga reflexer vi pratar om är ATNR, Moro, sugreflex, FPR, ryggradsreflexer och du känner kanske igen några av dem från BVC. Det finns ett trettiotal reflexer, övergående, livslånga och integrerade.
Reflexmönster kan också förändras pga yttre stress.
Sensomotorisk träning innebär bland annat att jag tar reda på vilka primitiva reflexer som inte har utvecklats, eller har återaktiverats pga stress. Utifrån flera olika metoder utformar jag individuella träningsprogram för att utveckla rörelsemönstren. Du får upprepa de tidiga rörelserna, skapa nya kopplingar i nervsystemet och automatisera de naturliga rörelsemönstren. När detta skett har vi skapat nya förutsättningar för inlärning och bättre mående.


Jag arbetar med metoder från bland annat Svetlana Masgutova och Blythe, som ingår i "Alla Sinnen" i Mariefred. Utbildare på Alla Sinnen är bland andra Lars-Eric Bergh, pedagog med över 30 års erfarenhet och författare till flera böcker.
Och Susanne Wolmesjö, som driver företaget Education in motion och fokuserar på kognitiv neurovetenskap, neurosensomotorik och kopplingen till hälsa och inlärning. Hon undervisar också på Bosön i bland annat fysiologi, träning, kost, friskvård, stress, anatomi, ledarskap och pedagogik, men reser också runt i världen och håller utbildningar i Svetlana Masgutovas metoder, MNRI
®

Vanliga frågor, klicka här
Majoriteten av alla med en långvarig stress i kroppen, har samma ointegrerade reflexer.
Reflexpedagoger jobbar nu framgångsrikt med barn och vuxna med bland annat neuropsykiatriska diagnoser, barn med koncentrationsutmaningar, läs- och skrivsvårigheter eller barn som är oroliga och har sömnsvårigheter.
Det behöver inte vara barn eller ungdomar med en uttalad diagnos. Jag har ett brett spann av klienter och du kan utföra träningen själv eller med hjälp beroende på dina förutsättningar.
Kosten betyder också oerhört mycket för att träningen ska ge bästa resultat.
Vi kommer att prata ätvanor och vid behov, boka tid hos en näringsexpert.
Mag–tarmproblem rapporteras påfallande ofta av barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Antikroppar mot gluten och/eller kasein samt glutenkänslighet utan celiaki är överrepresenterade fynd vid autismspektrumsyndrom. Omvänt är en rad psykiska och neurologiska symtom, inklusive ADHD, överrepresenterade vid glutenintolerans och glutenöverkänslighet.
Har ni redan ett kosttänk, underlättar det såklart, men har ni inte tid eller ork, jobbar vi efter era förutsättningar.
Min utgångspunkt är att varje individ ska må så bra det går med de medel som finns till hands. Vissa undviker sociala evenemang på grund av sin ljudkänslighet och anses blyga och kanske osociala. När det sedan går ut över vänskap, skola/arbete, kan det vara bra att fundera på om det är, som i detta fall, ljudet, eller om det är människorna i sällskapet som man inte trivs med.
Läs artikeln i The Lancet där man gjort kliniska tester på nackreflexen, ATNR och samband med läs och skrivsvårigheter.Klicka här
Forskning på barn med stressutlöst smärta KI och GIH Klicka här
Läkartidningen skriver om sensomotorisk träningklicka här
Samsynens påverkan från The-Scientist:Klicka här
Forskning på barn med- och utan koordinationsbesvär (Vestibularis 2017)klicka här
Jag botar inga sjukdomar.
Observera att metoderna jag jobbar med inte ska ses som en ersättning för traditionell läkarhjälp, utan fungerar som ett komplement till den traditionella vården.
Jag behandlar ej personer som har en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.
Ej avbokad tid 24 timmar innan bokad tid, debiteras fullt.