Döm inte barns beteende

23 oktober 2015

Döm inte barnens beteende!

Det är lätt att tycka att ett barn som skriker, slåss, biter, rymmer, gömmer sig eller gråter är jobbigt, ouppfostrat eller andra negativa saker. Jag hör kommentarer dagligen ute på stan.

Många av dessa barn jobbar hela tiden med omvärlden och sig själv. Att sitta en längre stund med rak rygg på en stol är en plåga.
Syn, lukt, balanssinnen, allt är påverkade till max.

Som att dra nians gångertabell med en hackspett pickande på huvudet, samtidigt som du rider på ett får... Många intryck? Ja, du förstår.

Att barnen blir trötta snabbt är inte konstigt. Nervsystemet blir överbelastat.

Har du någon i din närhet som du tycker "överreagerar" i många situationer?
Fundera på om det kan vara kvarvarande spädbarnsreflexer.

Den neurologiska mognaden är olika hos olika personer. Många vuxna har fortfarande problem i form av rygg- och nackproblem, huvudvärk och koncentrationssvårigheter som kan vara reflexrester.

Jag utbildar mig fortlöpande under 2015.
Kontakta mig för mer information på
tumalicare@gmail.com

Eller gör ett snabbtest på hemsidan61jpg