Lite ADHD...

18 oktober 2017


Jag pratade med en tonårig klient om hur samhället i dag generaliserar bland annat ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Pratet om att "alla har lite ADHD" kändes kränkande för de med faktiska problem.
-Du är till exempel aldrig lite deprimerad. De vet inte vad de pratar om. Lite ADHD... vad menar de?

Jag tror att vi har glömt variationerna av vårt beteende. Vi har de lugnare i ena änden och de mer aktiva i andra änden. Skillnaden mellan ytterligheterna är stor!

Hamnar du UTANFÖR dessa variabler, har du svårt att ha en fungerande vardag. Hela familjen påverkas, skolarbetet och vännerna är få om det över huvud taget finns några.

Jag tänker att vi ska vara försiktiga med hur vi uttalar oss om diagnoser rent allmänt. (Tror i och för sig att du som läser ända hit redan besitter en stor kunskap om just detta)

Barn och ungdomar med denna problematik har det svårt nog ändå. Sedan är det jättebra att människor som vet vad det innebär att leva med detta, lyfts fram!

Ha en fin tisdag!
Omtanke och respekt❤️

Tumali Care
www.tumali.se

#adhd #add #asberger #sensomotorik #tumalicare #reflexpedagog