MNRI® PTSD i Sverige

21 mars 2017

ÄNTLIGEN I SVERIGE! MNRI® PTSD
Dr Svetlana Masgutova har utvecklat en metod som bygger på de reflexmässiga reaktionerna i kroppen som uppstår vid stress.

Vid stress och trauma aktiveras reflexmönster och fungerar som ett skydd för överlevnad. Om de reflexmässiga överlevnadsreaktionerna är aktiva och i högsta beredskap under en längre period, kan många kroniska hälsoproblem uppstå.

Dr Svetlana Masgutova har utvecklat ett omfattande och effektivt program som hjälpt många med PTSD och långvarig stress.
MNRI® (Masgutova Neuro-sensori-motor Reflex Integration)

Metoden bygger på förståelsen för barns tidiga utveckling och teorier om primära rörelse- och reflexmönster som bland annat studerats av forskarna Vygotski, Bernstein och Luria.

Vill du veta mer och boka tid?
Kontakta mig på:
tumalicare@gmail.com eller gå in på www.tumali.se

Jag finns i Stockholm Danderyd. Specialerbjudande på boende för långväga klienter!
Andra neurosensoriska tränare finns över hela Sverige. Flera av oss är också utbildade inom MNRI® PTSD

Foto: Tumali Care
#mnri #tumalicare #PTSD
#stresshantering
#fearparalyse #FPR #moro #spädbarnsreflexer
(Kortad text ur kursmaterial MNRI® PTSD)

37jpg