Sensomotorisk rörelseträning och spädbarnsreflexer

4 maj 2016

Spädbarnsreflexer...
Vi andas, sväljer och står upprätt utan att behövs tänka. Detta går per automatik.
Andra rörelser är desto svårare att utföra. Då är de inte "automatiserade".
Som att klappa sig på bröstet med ena handen och cirkulera den andra handen över magen... Ingen livsnödvändig rörelse, men ett bra exempel

Om du som barn inte har utfört de tidiga spädbarnsrörelserna tillräckligt mycket, kan du få problem som äldre med kompensatoriska problem som huvudvärk, spänningar i kroppen, koncentrationssvårigheter mm.

Om barnet exempelvis inte har tränat att ligga på mage, byggs inte nackstabiliteten upp.
Om barnet förflyttas från liggande till gåstol, aktiveras inte krypbeteendet korrekt och barnet kan få svårt med höger-vänster.

Vill du veta mer eller göra ett enkelt test?

Läs på
www.tumali.se

Varmt välkommen att boka via
tumalicare@gmail.com

/Linda