Sensomotorisk träning

10 september 2017

En film om hur duxmed hjälp av sensomotorisk träning kan påverka inlärning och allmänt mående positivt.
https://spark.adobe.com/video/69GjBdDOExB0V