Spegelneuroner

25 december 2018 

Spegelneuroner.
I början av 90-talet upptäcktes spegelneuronerna av några forskare i Italien.

Enkelt förklarat är spegelneuroner, nervceller som avger nervimpulser när du exempelvis gäspar/ser någon gäspa, eller gapar och lipar mot bebisen som genast härmar uttrycket. De speglar andras beteenden och kroppsspråk.

Många anser att denna upptäckt är det största som hänt inom neurovetenskapen.

G E N O M - A T T - T I T T A - P Å - A N D R A-
lär vi oss ofta lättare.

Alla är olika❤️ och alla har olika förutsättningar.

Forskning pågår fortfarande och vi vet ännu inte riktigt hur mycket spegelneuronerna påverkar oss och varför, men det är intressant till tusen!

Den senaste forskningen handlar bland annat om empati, inlärning och autism.

Nedan en intervju med den nu 80-åriga forskaren:
http://www.kulturellahjarnan.se/2018/10/29/upptackten-av-spegelneuronerna-intervju-med-professor-gia...

#spegelneuroner #tumalicare #lekochlär #empati

FOTO: Tumali Care