Välkommen till Tumali Care

Sommaren 2023 bjöds jag återigen ner till Planica, Slovenien, men denna gång som hela lägrets motoriska tränare. 65 atleter och 20 tränare och ledare. Jag jobbade med grupper (som flest 60 pers) och individanpassat. Det blev mycket uppskattat av både ungdomarna och ledarna som gärna ville lära sig mer och få större förståelse. På föreläsningarna smög de fram till mig och bad att få bli koppade, då ryktet gick att det var skönt och hjälpte stela ryggar. En tränare som knappt talade varken engelska eller tyska fick hjälp med nacken och han blev så tacksam att han sökte upp mig resterande dagar, hummade lite, sa något ord på tyska och stod bara bredvid med ett varmt leende, för att sedan gå vidare.

Våren 2023 startade jag ett samarbete med Odenkliniken (fd Löparakuten) och jag finns nu i deras fina lokaler några timmar i veckan,  men jag finns också kvar utanför Mörby Centrum i mitt mysiga rum hos Anatomical naprapati & idrottsrehab. Ni bokar som vanligt via http://www.bokadirekt.se 
Bokning hos Odenkliniken sker via sms för tillfället. 070-736 42 34

Sommaren 2022 bjöds jag in som gästföreläsare till Planica, Slovenien
då jag pratade om fördelarna med sensomotorisk träning i backhoppningssammanhang. Mottagandet var mycket positivt och frågorna var många. Jag förklarade hur viktigt det är med rörelsemönster som inte styrs med viljan, utan är mer reflexmässiga och varför de behöver tränas annorlunda. Skaderisken blir mindre och vikten av att träna bort  stressutlösta försvarsmekanismer efter fall/skada.

Hösten 2021 mottog jag ett av Stockholms skidförbunds stipendium
till ledare som inspirerar och är föredöme. Som tränare i Sollentuna Backhopparklubb har jag under de senaste åren  jobbat med sensomotorisk träning vilket har gett fantastiska resultat. Den motoriska mognaden var ojämn hos flertalet medlemmar när jag började som tränare, men genom individuell träning och flera gruppövningar kunde vi öka rörelseglädjen och säkerheten i backen. Barnen och ungdomarnas stabilitet och rörelsemönster förändrades betydligt hos alla och skaderisken minskade.

Vintern 2019 medverkade Tumali Care i Sofias Änglar
.
Smilla, svårt sjuk i PANS fick hjälp av produktionen och genom dem, hjälpte jag Smilla med bl. a. motorik som gått förlorad p.g.a. sjukdomen. Jag jobbade med Sensomotorisk träning i kombination med Masgutovametoden. Smärtan och stressen bearbetades med Trauma Recovery MNRI® och Tactile System Integration MNRI®
(Se hela programmet på Dplay, säsong 12, avsnitt 6)

Kort klipp från Sofias Änglar*
https://m.youtube.com/watch?v=zFGOzJPDtg8

Susanne Wolmesjö
vidareutbildade ett antal sensomotoriska tränare och vi jobbar nu aktivt med Masgutovametoden, MNRI®. Metoderna syftar till att gå in på djupet och aktivt jobba neurofysiologiskt med orsak och stresspåslag.

Barn och vuxna med bland annat koncentrationssvårigheter, neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, ADD, Asberger, autism-spektrat), läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, extrem blyghet och andra utmaningar upplever att de har blivit gladare, tagit konflikter på ett hälsosammare sätt, sover bättre och framför allt har klienten fått en större förståelse för kroppens möjligheter.
Tumali Care tar även emot personer med trauman, posttraumatisk stress (PTSD), panikångest, adopterade barn, ungdomar och "hemmasittare".

Tillsammans hittar vi strategier och träningsformer som passar just dig.
Alla är olika med olika förutsättningar
Med värme, Linda

www.sensomotorik.
nu
www.masgutovamethod.eu

*Kanal 5 äger rättigheterna till avsnittet men klippet är skapat av produktionen på kanal 5 åt Tumali Care.

----------------------------------
Jag botar inga sjukdomar.
Observera att metoderna jag jobbar med inte ska ses som en ersättning för traditionell läkarhjälp,
utan fungerar som ett komplement till den traditionella vården.

Jag behandlar ej personer som har en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada
är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.

Ej avbokad tid 24 timmar innan bokad tid, debiteras fullt.