Gör ett test (från Alla Sinnen/sensmotorisk träning)
Frågeformulär för screening av barn.

Detta är några av de frågor som ingår i kartläggningen av våra klienter.

Finns läs- och skrivproblem på nära håll i släkten? Ja Nej

Var det några medicinska problem under graviditeten? Ja Nej

Tog förlossningen kortare tid än 5 tim/ längre tid än 9 tim? Ja Nej

Var det några komplikationer vid förlossningen? Ja Nej

Är barnet fött mer än 2 veckor för tidigt/ 2 veckor för sent? Ja Nej

Vägde barnet mindre än 2 500 g? Ja Nej

Hade barnet flera öroninflammationer under de tre första åren? Ja Nej

Kröp barnet annorlunda? (stjärthasare, drog ena benet efter sig,
rullade, drog sig fram med händerna, etc eller inte alls?) Ja Nej

Gick barnet innan 10 månader / efter 15 månader? Ja Nej

Hade/har barnet svårt att hålla sig torrt efter 5 års ålder? Ja Nej

Har barnet haft dålig ork, blivit lätt uttröttat ? Ja Nej

Är barnet klumpigt och okoordinerat? Ogillar barnet idrott? Ja Nej

Har barnet haft svårt att koncentrera sig? Ja Nej

Är barnet lättstört och överkänsligt för ljud? Ja Nej

Har barnet haft problem att hantera (sparka, fånga etc) bollar ? Ja Nej

Har barnet haft plötsliga vredesutbrott? Blir barnet lätt osams? Ja Nej

Sjunker barnet ihop över bordet, t ex vid skrivning? Ja Nej

Har barnet haft svårt att lära sig cykla? Ja Nej

Har barnet haft svårt att lära sig simma bröstsim? Ja Nej

Har barnet haft svårt att lära sig klockan? Ja Nej

Har barnet dålig handstil och svårt att forma bokstäver? Ja Nej

Har barnet haft svårt att läsa och stava? Ja Nej

Har barnet svårt att rita en liggande åtta? Ja Nej

Har barnet haft svårt att svårt att sitta stilla även korta stunder? Ja Nej

Har barnet haft problem med åksjuka? Ja Nej

Svarar ni ja på sex eller fler av frågorna kan det tyda på att barnet har svårigheter
som vi kan kartlägga och åtgärda med träningsprogram.
Jag botar inga sjukdomar.
Observera att metoderna jag jobbar med inte ska ses som en ersättning för traditionell läkarhjälp, utan fungerar som ett komplement till den traditionella vården.
Jag behandlar ej personer som har en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.
Ej avbokad tid 24 timmar innan bokad tid, debiteras fullt.