Cykla, simma och sommarångest

Svårigheter att cykla, simma eller är ditt barn stressat?

Sommaren närmar sig och många barn längtar. Vissa barn har svårt att lära sig cykla stabilt, simma bröstsim eller känner stor oro för sommarens utmaningar som gör att hen hindras från att göra saker.

Jag ska försöka förklara hur jag jobbar…