Neuro Tactile Integration MNRI
Huden är primär för utvecklingen av kroppen och nervsystemet.
 Den är i nära kontakt med funktionerna av muskler, fascior, ligament och skelett.
Huden är också kroppens största organ som fungerar som en gräns mellan den egna kroppen och omvärlden.

Cirka 80 % av all information vi får kommer genom receptorer i huden.
Om det taktila systemet inte är utvecklat kan viss beröring upplevas som smärtsam.

Genom att jobba med och använda neurotaktila tekniker för att stimulera olika receptorer i huden, aktiveras fler system i kroppen som påverkar bland annat immunförsvar, hormoner och stressreaktioner. Detta program används för att optimera nervsystemet genom att bland annat stödja hjärnans funktioner, stimulera och balansera hormonproduktion.

Att jobba med huden distraherar smärtreceptorer och smärtinformationen till hjärnan. När det taktila systemet är integrerat kan den primitiva delen av hjärnan, hjärnstammen, slappna av lättare. Kommunikation, känslor, motorik och kognitiva förmågor kan då fortskrida utan att försvarsreflexer kopplas på.

Jag kommer ofta i kontakt med barn som exempelvis upplever obehag inför att smörjas med solkräm, duscha eller att ha skavande kläder på sig. Receptorerna i huden skickar smärtsignaler till hjärnan och barnet reagerar då med ibland primitiva reflexer som Fight, Flight eller Freeze. Skyddsreflexer som uppkommit för att du ska överleva situationen. Kroppen gör sig redo att försvara sig, springa för livet eller gömma sig.

Alla är olika och upplevelsen ägs av personen.
Vissa personer upplevs som överkänsliga och omgivningen förstår inte att smärta är smärtsignaler som skickas upp till hjärnans smärtcentrum. Om det sedan är logiskt eller inte, är en helt annan sak.

Besöket tar 1,5 timme. 
MNRI® (Masgutova Neuro-sensori-motor Reflex Integration) är utvecklad av PhD Svetlana Masgutova, psykolog och logoped. Masgutova-metoden innehåller flera behandlingsprogram med syfte att väcka och integrera primära sensoriska och motoriska mönster. Programmen har för avsikt att stödja naturliga utvecklingsprocesser, hjärnfunktioner och neurosensomotoriska system. Läs mer om MNRI på www.masgutovamethod.com

Jag botar inga sjukdomar.
Observera att metoderna jag jobbar med inte ska ses som en ersättning för traditionell läkarhjälp, utan fungerar som ett komplement till den traditionella vården.
Jag behandlar ej personer som har en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.
Ej avbokad tid 24 timmar innan bokad tid, debiteras fullt.