GDPR
Jag sparar olika uppgifter om dig beroende på varför du har besökt mig.

Det finns olika orsaker och nedan uppger jag olika exempel och varför jag har personliga uppgifter.

1. Du har fyllt i ett hälsoformulär Jag sparar uppgifterna för att slippa ställa samma frågor varje gång och för att minnas varför du besökte mig första gången.
2. Du har fyllt i ett screeningunderlag. Jag vill få överblick vad du eller personen det gäller har för utmaningar och vill jämföra om resultaten av reflexträningen går framåt.
3. Egna anteckningar Ibland antecknar jag för att kunna jämföra utveckling efter exempelvis MNRI-träning, sensomotorisk träning, bernelloskopundersökning.
4. Mail Jag mailar träningsprogram och sammanfattningar efter vårt möte så att du som klient ska få något att titta på och jobba efter då det kan bara svårt för dig att komma ihåg allt jag säger.
5. Sms-mobilnummer Jag sparar mobil nr då jag sms:ar en bokningsbekräftelse och kan nå dig snabbt om det är något. Ibland skickar jag korta anteckningar via mobilen istället för mail om klienten anser att det är bättre.

Om du av någon anledning vill att jag tar bort dig helt* eller inte vill att jag lagrar uppgifter om dig, vänligen meddela mig snarast. Allt material förvaras i ett inlåst rum och ditt mobilnummer på min mobiltelefon: Linda Fries-Åman
Mail: tumalicare@gmail.com
*Nuvarande klienter är kontaktade angående GDPR.

Jag botar inga sjukdomar.
Observera att metoderna jag jobbar med inte ska ses som en ersättning för traditionell läkarhjälp, utan fungerar som ett komplement till den traditionella vården.
Jag behandlar ej personer som har en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.
Ej avbokad tid 24 timmar innan bokad tid, debiteras fullt.